கபசுரக் குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு – பல்லடம்

4

14/07/2020 அன்று நாம் தமிழர் கட்சி பல்லடம் சட்டமன்றத் தொகுதி 53வது சிறக வட்டச் செயலாளர் தலைமையில்
53வது சிறகம் குளத்துப்பாளையம் பகுதியில் கபசுரக் குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.

இடம்: குளத்துப்பாளையம் 53-வது சிறகம்
பல்லடம் சட்டமன்றத் தொகுதி

9788443234 நாம் தமிழர் கட்சி💪 பல்லடம் சட்டமன்ற தொகுதி🇰🇬💪