கபசுரகுடிநீர் வழங்குதல் நிகழ்வு- திருமயம் தொகுதி

6

திருமயம் தொகுதியில் (12/07/2020) அன்று புதுநிலைவயல் ஊராட்சி மற்றும் நெடுங்குடி ஊராட்சியில் நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகளால் பொதுமக்களுக்கு கபசுரகுடிநீர் வழங்கப்பட்டுவருகிறது.

சு.விஜயகுமார்
அலைபேசி: 9488413088
தொகுதி செயலாளர்
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை