கட்சி கொள்கை அடங்கிய சுவரொட்டிகள் ஒட்டும் பணி – அம்பத்தூர்

13

13.7.2020 அன்று அம்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி 81 வது வட்டத்தில் மூன்றாம் கட்டமாக நமது கட்சியின் கொள்கை மட்டும் செயற்ப்பாட்டு வரைவினை விளக்கும் விதமாக சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டது.

களப்பணி ஆற்றிய உறவுகள் அனைவருக்கும் புரட்சி வாழ்த்துகள்…
இரா.கதிர்(7010734232)

https://www.facebook.com/270526040078604/posts/947919549005913/