மே 18 நினைவேந்தல் நிகழ்வு – துறையூர்

9

மே18 இனப்படுகொலை நாள்
பொதுமக்களுக்கு உப்பு இல்லா
கஞ்சி வழங்கும்..
#நாம்_தமிழர்_கட்சி
#மாராடிகிளை
#துறையூர்_சட்டமன்றத்_தொகுதி

7904003069