புதுச்சேரி மாநிலத்தில் மின்துறையை தனியார் மயமாக்குவதை கண்டித்து உண்ணாவிரத போராட்டம் – புதுச்சேரி

29

புதுச்சேரி மாநிலத்தில் மின்துறையை தனியார் மயமாக்குவதைகண்டித்து மின்துறை ஊழியர்கள் சம்மேளனம் ஏற்பாடு செய்திருந்த -தொடர் உண்ணாவிரத பேராட்டதின் நான்காம் நாளில் புதுச்சேரி நாம் தமிழர் கட்சி பேரணியாக சென்று உண்ணாவிரத போரட்டத்தில் கலந்துகொண்டனர்.