கொரோணா நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையாக கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது

8

25.04.20 அன்று மல்லசமுத்திரம் பேரூராட்சி பகுதி மக்களுக்கு முதற்கட்டமாக கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது