குடியாத்தம் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் – வேலூர்

9

வேலூர் மாவட்டம்.குடியாத்தம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 17/06.2020 அன்று குடியாத்தம் நகரத்திற்கு உட்பட்ட புதுப்பேட்டை பகுதியை சார்ந்த மக்கள் புதிய உறுப்பினராய் 24 உறவுகள் இனைந்தனர்.

இவன்
சம்பத்
செய்தி தொடர்பாளர்
குடியாத்தம்
8807227075