கபசுர குடிநீர் வழங்குதல் – ஆத்தூர்

4

18/04/2020 அன்று மாலை 4.00 மணியளவில் வைத்தியக்கவுண்டன் புதூர் கிராமத்தில் ஆத்தூர் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. நிகழ்வில் அந்த கிராமத்தின் தலைவர், எழுத்தர் மற்றும் நமது கட்சிடயின் உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர்.