கபசுர குடிநீர் வழங்குதல் – குமாரபாளையம்

6

#குமாரபாளையம் சட்டமன்ற தொகுதி #பள்ளிபாளையம் ஒன்றியம் #ஓடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் பஞ்சாயத்திற்கு* உட்பட்ட பகுதியான *#வண்ணாம் #பாறையில் #இரண்டாம் கட்டமாக* வீடு வீடாகச் சென்று #கபசுரக் #குடிநீர் சுமார் 200 நபருக்கு* கொடுக்கப்பட்டது.