கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு – அறந்தாங்கி

3

அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதியின் சார்பாக நாகுடியில் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையாக பொதுமக்களுக்கு கபசுரக்குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.