கட்சி கொள்கை சுவரொட்டி ஒட்டும் பணி – காங்கேயம்

4

காங்கேயம் தொகுதி சென்னிமலை ஒன்றியத்தில் நமது கட்சி கொள்கை சுவரொட்டி 28/6/2020 ஞாயிற்றுக் கிழமை ஒன்றியம் முழுவதும் ஒட்டப்பட்டது.