உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் – திருப்பூர் வடக்கு

5

திருப்பூர் வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பாட்டாம்பளையம் பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.