உணவு பொருட்கள் வழங்கியது – குமாரபாளையம்

18

#குமராபாளையம் #நகரப்பகுதியில் உள்ள #வறுமையில் #வாழும் முதியோர்கள் அன்றாட #உணவுக்கே #போராடுகின்ற மக்களுக்கு நேரில் சென்று அவர்களுக்கு உணவு வழங்கி உள்ளோம் அதன் தொடர்ச்சியாக 8 கட்டமாக இதுவரை நகரப்பகுதியில் உணவுகள் வழங்கப்படுகின்றன.