உணவுப் பொருட்கள் வழங்கல்

14

மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட மாமண்டூர் அடுத்துள்ள வடபாதி கிராமத்தில் பழங்குடி மக்களுக்கு சார்பாக அரிசி மற்றும் காய்கறிகள் வழங்கப்பட்டது.
தொடர்பு எண்: 8148040402