மே-18, வீரவணக்க உறுதிமொழி

15

பெரம்பூர் கிழக்கு பகுதி 46 ஆவது வட்டம் சார்பாக. மே 18 மாலை 6.10 மணிக்கு உறுதி மொழியேற்பு .