நிவாரண பொருட்கள் வழங்குதல்

8

01/05/2020/ திருவிடைமருதூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக திருவிடைமருதூர் ஒன்றியத்தில் நிவாரண பொருட்கள் (அரிசி,காய்கறிகள்) வழங்கப்பட்டது

+917904123252
விமல்ராஜ்
தொகுதி செய்தி தொடர்பாளர்
திருவிடைமருதூர்