கொரோனா தடைக்கால நிவாரணப் பணிகள் .

4

22/04/2020 காலை 10 மணிக்கு பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி 44 ஆவது வட்டம் சார்பாக கொரோனா தடை காலம் நிவாரணம் 50 குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.