கப சுர குடிநீர்

18

**நாங்குநேரி மேற்கு ஒன்றியம் (நாங்குநேரி சட்டமன்ற தொகுதி)#*

பரப்பாடி நகரம்
இலங்குளம் ஊராட்சி , *தாமரைகுளம்,* கிராம பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்கு 15.05.2020 அன்று கப சுர குடிநீர் வழங்க பட்டது

முந்தைய செய்திகொரோனா நிவாரணப் பணி
அடுத்த செய்திகபசுரக் குடிநீர் வழங்குதல் – கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி