கப சுர குடிநீர் வழங்கினர்

28

*# நாங்குநேரி கிழ‌க்கு ஒன்றியம் (நாங்குநேரி சட்டமன்ற தொகுதி)#*

நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் இன்று 23/05/2020 *அழகப்பபுரம் (* ஊராட்சி) கிராமத்தில் *கபசுரகுடிநீர்* வழங்கப்பட்டது.