ஊரடங்கு உத்தரவால் உணவின்றி தவிப்பவர்களுக்கு உணவு பொருட்கள் வழங்குதல்/ பழனி

19

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி நாம்தமிழர்கட்சி சார்பாக மலைவாழ் மக்களுக்கு 1.5.2020 காய்கறிப்பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது