உணவின்றி வாடும் மக்களுக்கு உணவு – கொரானா ஊரடங்கு மக்கள் பணி 112 ஆவது வட்டம்

8

17 ஏப்ரல் 2020 – ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி 112வட்டத்தில் டிரஸ்ட்புரம் , கோடம்பாக்கம் சுற்றிய பகுதிகளில் உணவின்றி வாடும் மக்களுக்கு கொரானா நோய் தொற்று ஊரடங்கு நாளில்
பசியாற சோறு வழங்கப்பட்டது.