ஈழத்தமிழர் குடியிருப்பில் நிவாரண பொருள் வழங்குதல்/திருவண்ணாமலை தொகுதி

32

03/05/2020 திருவண்ணாமலை சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக ஊரடங்கால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட ஈழத்தமிழ் முகாமில் நிவாரண உதவிகள் வழங்கினர்.