விதை பந்து பொதுமக்களுக்கு வழங்குதல்-புதுச்சேரி – சுற்றுச்சூழல் பாசறை

19
நாம் தமிழர் கட்சியை சார்ந்த சசிகுமார் இணையேற்ப்பு நாளில் புதுச்சேரி – சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக பொதுமக்களுக்கு சுமார் 1000 விதை பந்துகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.