பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம்-சேலம் மாவட்டம்

52

26.2.2020 அன்று நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் வீரத்தமிழர் முன்னணி இணைந்து  சேலம் மாநகர வடக்கு தொகுதியின் 12வது கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட கோயி ல் திருவிழாவில் அன்னதானம் வழங்கினர்