கொடியேற்றும் விழா-திருப்பூர் வடக்கு தொகுதி

15

திருப்பூர் வடக்கு தொகுதி 1 வது வார்டு குமரன் காலனியில் 17.3.2020 அன்று  கொடியேற்றும் விழா  நடைபெற்றது