கொடியேற்றும் நிகழ்வு -திருவள்ளூர் தெற்கு மாவட்டம்

17
திருவள்ளூர் தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக  08/03/2020 காலை பாரிவாக்கத்தில்  கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.