உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-கதிர்காமம் சட்டமன்ற தொகுதி

18

புதுச்சேரி நாம் தமிழர் கட்சி கதிர்காமம் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பில் 08-03-2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று  உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.