உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-புதுச்சேரி

12
புதுச்சேரி நாம் தமிழர் கட்சி ஏம்பலம் தொகுதி சார்பாக  15-03-2020அன்று கரிக்கலாம்பாக்கத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.