உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-நீர்மோர் வழங்கும் நிகழ்வு-பல்லடம் சட்டமன்றத் தொகுதி

8

16-03-2020 அன்று பல்லடம் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக கொசவம்பாளையம் வாகன நிறுத்தம் அருகில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் நீர்மோர் வழங்கும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது