மரம் நடும் விழா-சுற்றுச்சூழல் பாசறை

13

23.02.2020 அன்று அவிநாசி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக மரக்கன்று நடும் விழா நடைபெற்றது.