தொழிற்சங்க பலகை திறப்பு விழா-பெரம்பூர்

228

14.02.2020 நாம் தமிழர் மாநகர போக்குவரத்து தொழிற்சங்கம் சார்பாக பெரம்பூர் பணிமனையில் பெயர் பலகை திறப்பு மற்றும் கொடி ஏற்றப்பட்டது.