கொடியேற்ற நிகழ்வு -புதுச்சேரி கதிர்காமம் தொகுதி

36
புதுச்சேரி நாம் தமிழர் கட்சி கதிர்காமம் தொகுதி சார்பில்

23-02-2020 அன்று சண்முகாபுரம் பகுதியிலும்  இராமலிங்கம் நகரிலும் கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.