கையூட்டு ஊழல் ஒழிப்பு பாசறையின் சார்பாக  பயிற்சி வகுப்பு-பேராவூரணி தொகுதி

6
நாம்_தமிழர்_கட்சி பேராவூரணி சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக
கையூட்டு_ஊழல்_ஒழிப்பு_பாசறையின் சார்பாக  பயிற்சி வகுப்பு  22/02/2020 அன்று நடைபெற்றது.