உலக தாய் மொழிநாள் -பல்லடம் சட்டமன்ற தொகுதி

11

பல்லடம் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக 21- 2- 2020 உலக தாய் மொழி நாளை முன்னிட்டு கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.