உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்- நீர் மோர் வழங்கும் நிகழ்வு-போளூர் தொகுதி

8
போளூர் தொகுதி  களம்பூர் நகர நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக களம்பூர் நகரத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் நீர் மோர் வழங்கும் நிகழ்வும் நடைபெற்றது