உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-திண்டுக்கல் தொகுதி

12

திண்டுக்கல் தொகுதி மாநகரம் சார்பாக 34 வது வட்டத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது..