உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் – ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி

62

மத்திய சென்னை கிழக்கு மாவட்டம்,  ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி, சார்பாக 113 ஆவது வட்டம் பிரகாசம் தெரு கங்கைக்கரை புரம் பகுதியில் 16.2.2020 உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.