உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-ஈரோடு மேற்கு தொகுதி

55

ஈரோடு மேற்கு இளைஞர் பாசறை சார்பாக  2-2-2020 ஞாயிறு அன்று மாநகராட்சி 30வது பகுதி   புதுக்காலனி பகுதியில்  உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.