உருப்பினர் சேர்க்கை முகாம்- அரூர் சட்டமன்ற தொகுதி

17
16.2.2020 அன்று நாம் தமிழர் கட்சி தருமபுரி கிழக்கு மாவட்டம் அரூர் சட்டமன்ற தொகுதி அரூர் கிழக்கு ஒன்றியம் நரிப்பள்ளியில் உருப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.