பொறுப்பாளர்கள் கட்டமைப்பு கலந்தாய்வு கூட்டம்-மயிலம்

52

விழுப்புரம் மாவட்டம் மயிலம் தொகுதியில் பொறுப்பாளர் கட்டமைப்பு மற்றும் கலந்தாய்வு கூட்டம் 30.12.2019 அன்று நடைபெற்றது.