உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-ஆலங்குடி தொகுதி

12

நாம் தமிழர் கட்சி புதுக்கோட்டை மண்டலம் ஆலங்குடி தொகுதியில் 11,12,13-1-2020 மூன்று நாட்கள் ஒத்தகடை வீதியில் , எரிச்சி , கடையாத்திபட்டி பகுதியில் ,உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது  இணையும் உறவுகளுக்கு மரக்கன்று வழங்கப்பட்டது.