வட்டத்திற்கான கலந்தாய்வு கூட்டம்-திருப்பூர் தெற்கு தொகுதி

22

திருப்பூர் தெற்கு சட்டமன்ற தொகுதி 28 வட்டத்திற்கான கலந்தாய்வு கூட்டம் 17-11-2019 ஞாயிறு நடைபெற்றது,கலந்தாய்வின் முடிவில் வட்டத்திற்கான புதிய பொறுப்பாளர்களும்,தேர்தல் பொறுப்பாளர்களும் நியமிக்கப்பட்டனர்.