மாநிலக் கட்டமைப்புக் குழு தலைமையில் மாவட்ட கலந்தாய்வு-சேலம்

22
மாநிலக் கட்டமைப்புக் குழு தலைமையில் கட்சியின்  உட்கட்டமைப்பை மறுசீராய்வு
#சேலம்மாநகரம் #மேட்டூர் #ஓமலூர் #ஏற்காடு #ஆத்தூர் #கெங்கவல்லி #சங்ககிரி #எடப்பாடி #வீரபாண்டி ஆகிய தொகுதிகளுகக்கு நடைபெற்றது.