பனை விதை நடும் நிகழ்வு- ஈரோடு மேற்கு தொகுதி

17

ஈரோடு மேற்கு தொகுதி 19-10-2019 அன்று வில்லரசம்பட்டி ,மாநகராட்சி ௧ருவில்பாறைவலசு குளம் ௧ரையோரத்தில் இளைஞர் பாசறை சார்பில் பனை விதைகள் விதைக்கும் நிகழ்வு.