நிலவேம்பு சாறு வழங்கும் நிகழ்வு,உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்:புதுச்சேரி

25

24-11-2019 அன்று புதுச்சேரி மாநிலம் ஏம்பலம் தொகுதி சார்பாக குடியிருப்பு பாளையத்தில் பொது மக்களுக்கு நிலவேம்பு சாறு வழங்கும் நிகழ்வும், உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாமும் நடைபெற்றது..