கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு- பல்லடம் தொகுதி

11
13/10/2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 8 மணிக்கு பல்லடம் தொகுதி   பொங்கலூர் ஒன்றியம் ,கேத்தனூர் ஊராட்சியில்  கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது .