உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-ஈரோடு மேற்கு தொகுதி

23

ஈரோடு மேற்கு தொகுதி 08.10.19 அன்று ரங்கம்பாளையம்  பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.