உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-ஈரோடு மேற்கு தொகுதி

11

ஈரோடு மேற்கு தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி  சார்பாக 05.10.19 அன்று கனிராவுத்தர் குளம் பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.