உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-ஈரோடு மேற்கு தொகுதி

14

ஈரோடு மேற்கு தொகுதி 27.9.19 அன்று வாய்க்கால் மேடு நந்தா கல்லூரி பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது’