உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-ஈரோடு மேற்கு தொகுதி

29

ஈரோடு மேற்கு தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக வெட்டுக்காட்டு வலசு பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.